องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห
กิจรรมและโครงการข่าวประชาสัมพันธ์

การบันทึกข้อตกลงความร่วมือ (MOU) ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห ได้ทำการบันทึกข้อตกลงความร่วมือ (MOU) ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมไหเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห โดยนางเกษร ยุทธเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมี 1.วัดแจ้งหนองแสง 2.วัดศรีโพธิ์ชัย 3.วัดสว่างสายชล 4.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 5.โรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง) 6.โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 7.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไห8.ผู้แทนชุมชน 9.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 3-5-7-9 คือ3 พันธกิจ 5 ส.7ขั้นตอน9 พื้นที่ ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพรวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างวัดกับชุมชนทำให้พระมีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคงชุมชนมีความเข้มแข็งสืบไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *