ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห

17  หมู่ที่ 3  ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150

โทรศัพท์ 045 – 906266  โทรสาร 045 – 222064

อีเมล : thahai_ubon@hotmail.com

เว๊บไซต์   www.thahai.go.th

facebook htwww.facebook.com/thahai.ubon

Message us