ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธุ์ปลาน้ำจืด ตามโครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง บ้านท่าไห หมู่ที่ 2 ถึง บ้านท่าไห หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 มกราคม 2566 ถึง มีนาคม 2566)

Read more