ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ระดับน้ำ

เนื่องด้วยสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนยโสธร และลำน้ำยัง จ.ร้อยเอ็ด ยังมีระดับสูงและล้นตลิ่ง ทำให้เขื่อนยโสธรยังคงเพิ่มการระบายน้ำต่อเนื่อง
ระดับน้ำหน้าเขื่อนธาตุน้อย วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 06.00 น. อยู่ที่ 115.75 ม.รทก.คิดเป็น 94 % ของความจุ ระดับน้ำยังมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง
เขื่อนธาตุน้อยมีความจำเป็นต้องแขวนบานพ้นน้ำ ให้น้ำไหลตามอิสระธรรมชาติ โดยจะดำเนินการในวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 12.00 น.
จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ

Message us