Home-2024

slider1
slider1
previous arrow
next arrow

นายก อบต.ท่าไห

ปลัด อบต.ท่าไห

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

20 กุมภาพันธ์ 2024 การรับชำระค่าน้ำประปาและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย หมู่ที่ 1 – 3 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
29 มกราคม 2024 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเขื่องใน อปท./ธกส.สัมพันธ์ “เขื่องในเกมส์” ประจำปี พ.ศ.2567 วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2567 ฉบับที่1/2561 ประจำเดือนมกราคม 2567
29 มกราคม 2024 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห เรื่องยกเลิกประกาศสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
26 มกราคม 2024 ประกาศอบต.ท่าไห เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
26 มกราคม 2024 ประกาศอบต.ท่าไห เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป


ทดสอบ

แผนที่อบต.ท่าไห

Message us