Home

นายก อบต.ท่าไห

ภาพหน้าอบต
No Gift
1
ขั้นตอนการขอรับบริการออนไลน์
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิสัยทัศน์

“เป็นเลิศโครงสร้างพื้นฐาน ดูแลชีวิตและความเป็นอยู่ ยกระดับมาตรฐานการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ ประเพณีและวัฒนธรรม ดูแลประชาชนอย่างโปร่งใส เข้าใจแก้ปัญหา นำพาตำบลให้เป็นสุข”

 

 

ข่าวสารความเคลื่อนไหวกิจกรรมและโครงการ

ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

24 พฤษภาคม 2024 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อบ.ถ.๑๑๐-๐๐๔ สายทางบ้านโนนจานเก่า หมู่ที่ ๗ ถึงบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าไห ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พฤษภาคม 2024 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อบ.ถ.๑๑๐-๐๐๖ สายทางบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ถึงบ้านท่าไห หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าไห ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 เมษายน 2024 แผนการจัดซื้ัอจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
3 เมษายน 2024 รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
20 มีนาคม 2024 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างการหาพัสดุ ประเภทรายจ่ายหมวดงบลงทุน ที่จะดำเนินการในปี พ.ศ. 2567

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห

Site Statistics
  • Today's visitors: 1
  • Today's page views: : 1
  • Total visitors : 794
  • Total page views: 2,359
Message us