พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2566

  วันที่ 29 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห ได้กำหนดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลของประชาชนตำบลท่าไหและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ณ ห้องประชุมไหเงินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห

Message us