โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไหพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ได้จัดงานโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ (สร้างจั้น) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากท่าน ส.จ.สมศักดิ์ มุธุสิทธิ์เป็นประธานในพิธี

Message us