จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ 2567

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี นำโดย นางเกษร ยุทธเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วันที่ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห

Message us